Rješenje

o upisu u Državni registar
akreditovanih
visokoškolskih ustanova
u Bosni i Hercegovini

U Državni registar akreditovanih visokoškolskih
ustanova u Bosni i Hercegovini, izvršit će se upis
visokoškolske ustanove Visoka škola za uslužni
biznis Istočno Sarajevo - Sokolac

UGOVOR O
MEĐUNARODNOJ
SARADNJI

Visoka škola za uslužni biznis osnovana je 2007. godine, u Sokocu – Istočno Sarajevo

 Sa željom da postane regionalni centar modernog obrazovanja, sa ciljem da obrazuje kompetentne i sposobne lidere, da grade uspiješne karijere i doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja. VUB je akreditovana visokoškolska ustanova i njeni programi i zvanja su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. VUB sa velikom pažnjom prati savremena naučna dostignuća i ta znanja prenosi na studente kroz savremene nastavne planove i programe. Od posebnog značaja su moderni i funkcionalni tehničko – tehnološki uslovi sa tendencijom brzog izjednačavanja sa najnaprednijim svjetskim ustanovama iz ove oblasti. Jer naš cilj je da mladima obezbjedimo kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez potrebe odlaska u susjedne zemlje ili dalje. Želimo da kod nas steknete neophodna teorijska znanja i ovladate praktičnim vještinama i da u svom budućem radu obavljate sa zadovoljstvom posao koji volite, te da ih u najboljoj mogućoj mjeri upotrebite za boljitak profesije i društva u cjelini.

Učite iz knjiga, ali i iz života. Pred vama su godine rada i dokazivanja. Želimo da uspjeh i samo uspjeh postane vaša navika.

Visoka škola za uslužni biznis (VUB)

Cara Lazara bb
71350 Sokolac – Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

E-mail: info@vub.edu.ba

Studentska služba: 387 (0) 57 401 401
Sekretar: 387 (0) 57 401 411
Fax: 387 (0) 57 401 420
Računovodstvo: 387 (0) 57 401 404
Direktor: 387 (0) 57 401 410
Biblioteka: 387 (0) 57 401 421


[recaptcha id:capture]

visoka škola
BRZI LINKOVI

Vodič za studente


Upis


Akademski kalendar


Pravilnik studija


Kalendar aktivnosti


RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:
Radnim danima:  08.00 – 18.00h
Pauza: 10.30 – 11.00h
Subotom: 08.00 – 13.00h
Pauza: 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: 10.00 – 18.00h
Pauza: 10.30 – 11.00h

PRATITE NAS