5.

jun

Junski ispitni rok za studente prve godine

Prva godina

Engleski jezik 2 11. jun u 16 časova

Računovodstvo 14. jun u 16 časova

Poslovno pravo 16. jun u 11 časova

Bezbjednosni menadžment 20. jun u 16 časova

Krivično pravo 23. jun u 10 časova

Teorije države i prava 23. jun u 11 časova

Poslovna statistika 09. jul u 17 časova

Leave a Reply

Required fields are marked*