28.

mart

Predavanja iz Bezbjednosnog menadžmenta

Predavanja iz Bezbjednosnog menadzmenta su 03. aprila u 16 i 30h,