10.

maj

Kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta

Kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 22. maja u 17 i 30 časova.