BIBLIOTEKA
Biblioteka Visoke škole za uslužni biznis (VUB) se nalazi u zgradi VUB-a u ulici Cara Lazara bb.

Raspolaže svim izdanjima objavljenim na VUB-u, kao i domaćim i stranim publikacijama iz relevantnih oblasti za pojedine studijske grupe na studijskim programima VUB-a.

Elektronski katalog biblioteke jе ažuriran i dopunjen novim, kako domaćim tako i stranim izdanjima. Pristupom katalogu može se steći uvid u fond domaćih i stranih izdanja kojim raspolaže biblioteka. Takođe, moguć je uvid u do sada odbranjene diplomske i master radove na Visokoj školi za uslužni biznis (VUB).

Radno vreme biblioteke: 8 – 16 časova (radnim danima)

Kontakt telefon: 387 (0) 57 401 421