ČETVEROGODIŠNJE STUDIJE
Studijski program četvorogodišnjeg školovanja
visoka škola

Na osnovu člana 21. stav 3 zakona o visokom obrazovanju, člana 13. stav 2 Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova postupajući po zahtjevu Visoke škole za uslužni biznis u Sokolcu, Ministar prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske donosi rješenja broj 07.023/602-4606-1/09, 2/09, 3/09, dana 11. novembra 2009. godine, i Dozvolu za rad broj 07.023/602-8211/09 od 12.12.2009. godine za početak izvođenja studijskih programa na prvom ciklusa studija u četvorogodišnjem školovanju (240 ECTS) od skolske 2010/11. godine za studijske programe:

Ekonomija i poslovanje

Političke nauke

Pravo

Stručni naziv koji se stiče završavanjem prvog ciklusa dodiplomskih studija (the Degree of Bachelor) u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS) je:

Diplomirani ekonomista – smjer preduzetnička ekonomija – kliknite ovdje za preuzimanje programa

Diplomirani pravnik – smjer nacionalna bezbjednost – kliknite ovdje za preuzimanje programa

Diplomirani pravnik – smjer upravni poslovi – kliknite ovdje za preuzimanje programa