DIPLOME I AKADEMSKA ZVANJA
Studenti upisani na studijske programe, a prema Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni Glasnik Republike Srpske”, broj 73/10 od 08.07.2010. godine), dobijaju dipomu o završenoj visokoj školskoj spremi akademskih studija.
Studije Poeni Akademsko zvanje
Ekonomija i poslovanje 240 ECTS Diplomirani ekonomista
smjer: preduzetnička ekonomija
Pravo 240 ECTS Diplomirani pravnik
smjer: upravni poslovi
Političke nauke 240 ECTS Diplomirani pravnik
smjer: nacionalna bezbjednost
Preduzetništvo i finansije 180 ECTS 1. Diplomirani menadžer poslovnih finansija
2. Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije
Javna uprava i bezbjednost 180 ECTS 1. Diplomirani menadžer javne uprave
2. Diplomirani menadžer bezbjednosti
Poslovna informatika 180 ECTS 1. Diplomirani menadžer poslovne informatike

Studenti upisani po studijskim programima nakon završenih studija, u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske, dobijaju diplomu visoke školske spreme.

Diplomiranjem se stiče 240 ili 180 ECTS poena u zavisnosti od studijskog programa. Stiču se sva prava u skladu sa zakonima Republike Srpske i mogućnost da se nastave poslediplomske master, a zatim doktorske studije na svim akreditovanim akademskim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.