Predavanja 2017
Međunarodno predavanje za studente Visoke škole za uslužni biznis
Akreditacija za novo doba u visokom obrazovanju
VUB
BIBLIOTEKA