MEĐUNARODNA SARADNJA
U cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta studij0+a na VUB-u, razmjene znanja i iskustava, omogućavanja našim studentima i diplomcima mobilnost tokom studija i kasnije i stvaranja jednog modernog regionalnog obrazovnog centra VUB ostvaruje saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama kako iz Republike Srpkse, BiH, tako i iz Srbije

Dalje unapređenje međunarodne saradnje je jedan od strateških ciljeva VUB-a.

Visoka škola za uslužni biznis (VUB) ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji sa:

Univerzitetom u Istočnom Sarajevu 

Univerzitetom Privredna akademija u Novom Sadu

Visokom školom za ekonomiju i informatiku u Prijedoru

Visokom školom strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima

Fakultetom za ekonomiju i inžinjerski menadžment u Novom Sadu

Univerzitetom za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka