NASTAVNI KADAR

Škola ima 22 zaposlena nastavnika; od toga je 11 nastavnika sa punim radnim vremenom, a 11 nastavnika sa dopunskim radnim vremenom.
PROFESORI VISOKE ŠKOLE Prof. dr Zoran Milošević Prof. dr Miroslav Milosavljević Prof. dr Dragan Đuranović Prof. dr Đura Paunić Prof. dr Vladimir Kostić Prof. dr Radovan Čokorilo Prof. dr Dragan Tešanović Prof. dr Nenad Marković Prof. dr Šemsudin Džeko Prof. dr Rajko Kuljić Doc. dr Dragan Vukasović Doc. dr Miloš Marković Doc. dr Aco Bobić Doc. dr Miodrag Koprivica Doc. dr Stanko Cvjetićanin PREDAVAČI VISOKE ŠKOLE Mr Biljana Bjelica Mr Marko Milošević Mr Darko Golić Mr Ksenija Doroslovački Mr Dragana Gardašević Mr Dražan Erkić NASTAVNIK STRANOG JEZIKA Prof. Ivana Đurić Mojsilović Ukupna struktura svih nastavnika koji rade na Školi, prema završenom nivou obrazovanja, vrsti ugovora i nastavno-naučnog zvanja koje imaju prikazana je u tabelama koje slijede:

Struktura nastavnika prema završenom nivou obrazovanja

Završeni nivo (stepen studija) Broj nastavnika
Doktori nauka 15
Magistri nauka 5
Specijalisti 0
Magistri (Masteri) 1
Diplomirani 1
Ostalo
Ukupno 22

Struktura svih nastavnika prema nastavno-naučnom zvanju

Nastavno-naučno zvanje Broj nastavnika
Redovni profesor 1
Vanredni profesor 1
Docent 0
Profesor visoke škole 13
Predavač visoke škole 6
Viši asistent 0
Asistent 0
Nastavnik stranog jezika 1
Ukupno 22

Izbori u zvanja na Školi obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Škole. U postupku izbora u više zvanje obavezno se, osim ovih opštih akata, u obzir uzimaju i rezultati ocjenjivanja nastavnika putem studentske ankete. Većina nastavnika koji su zaposleni u Školi imali su prethodno izbor u univerzitetska zvanja, ali je Škola, u skladu sa zahtjevima republičke prosvjetne inspekcije, izvršila njihov reizbor u zvanja na visokoj školi.

Na Školi postoje Standardi za izradu, ocjenjivanje i odobravanje udžbenika kojima su regulisani standardi za odabir literature koja se koristi u nastavnom procesu u Školi.