O STUDIJAMA
Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Republike Srpske izdalo je dozvolu za izvođenje studijskih programa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i to:

Preduzetništvo i finansije

Javna uprava i bezbjednost

Poslovna informatika

Kao i za izvođenje studijskih programa u četverogodišnjem trajanju (240 ECTS) i to:

Ekonomija i poslovanje

Političke nauke

Pravo

U svakom studijskom programu definisan je potreban broj obaveznih predmeta, a student može samostalno odabrati izborne predmete i time kreirati svoj sopstveni studij.

Osnovne studije prvog ciklusa – 180 ECTS traju šest semestara, i organizuju se u dva semestra zimski od 1.10. do 20.2. i ljetni od 1.3. do 31.7. Student koji ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom stiče pravo na stučni akademski naziv prvog ciklusa diplomskih studija (180 ECTC) – diplomirani menadžer (the degree of Bachelor).

Osnovne studije prvog ciklusa – 240 ECTS traju osam semestara i organizuju se u dva semestra zimskiod 1.10. do 20.2. i ljetniod 1.3. do 31.7. Student koji ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom stiče pravo na stučni akademski naziv prvog ciklusa diplomskih studija (240 ECTS) – diplomirani politikolog, diplomirani ekonomista i dipolmirani pravnik.

Za izvođenje studijskih programa VUB je obezbjedila nastavnike i to 15 doktora, 6 magistara i 1 profesor stranih jezika. Pored profesora angažovanih na Visokoj školi, predavanja obavljaju i gostujući profesori iz oblasti privrede, ekonomije, sporta i zdravstva.