RASPORED PREDAVANJA

Raspored nastave za akademsku 2018/2019. godinu – ljetni semestar

Studijski program: Javna uprava i bezbjednost, Političke nauke, Pravo

Godina: I

Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Engleski jezik 2 Ponedeljak 17:00 časova Sala 1
Bezbjednosni menadžment Srijeda 17:00 časova Sala 2
Krivično pravo Petak 16:00 časova Sala 2
Poslovna statistika Subota 09:00 časova Sala 2

Studijski program: Preduzetništvo i finansije, Ekonomija i poslovanje

Godina: I
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Engleski jezik 2 Ponedeljak 17:00 časova Sala 1
Poslovno pravo Srijeda 17:00 časova Sala 1
Računovodstvo Četvrtak 16:00 časova Sala 2
Poslovna statistika Subota 09:00 časova Sala 2
Studijski program: Poslovna informatika Godina: I
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Engleski jezik 2 Ponedeljak 17:00 časova Sala 1
Poslovno pravo Srijeda 17:00 časova Sala 1
Računarska grafika Petak 15:00 časova Računarski centar
Poslovna statistika Subota 09:00 časova Sala 2

Studijski program: Javna uprava i bezbjednost, Političke nauke, Pravo

Godina: II

Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Privatna bezbjednost Ponedeljak 16:00 časova Sala 2
Kriminalistika Srijeda 15:00 časova Sala 2
Poslovna etika Petak 17:00 časova Sala 4
Poslovne komunikacije Subota 09:00 časova Sala 3

Studijski program: Preduzetništvo i finansije, Ekonomija i poslovanje

Godina: II
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Finansijsko poslovanje Utorak 16:00 časova Sala 1
Osiguranje Srijeda 17:00 časova Sala 3
Revizija Četvrtak 18:00 časova Sala 2
Poslovne komunikacije Subota 09:00 časova Sala 3
Studijski program: Poslovna informatika Godina: II
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Objektno-orjentisano programiranje Ponedeljak 16:00 časova Računarski centar
Finansijsko poslovanje Utorak 16:00 časova Sala 1
Programski jezici Četvrtak 16:00 časova Računarski centar
Poslovne komunikacije Subota 09:00 časova Sala 3
 

Studijski program: Javna uprava i bezbjednost, Političke nauke, Pravo

Godina: III

Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Odnosi sa javnošću Ponedeljak  16:00 časova Sala 4
Diplomatski protokol Utorak 18:00 časova Sala 4
Ekološka bezbjednost Četvrtak 16:00 časova Sala 3
Savremeni sistemi bezbjednosti Petak 17:00 časova Sala 1
Web dizajn Subota 12:00 časova Sala 4

Studijski program: Preduzetništvo i finansije, Ekonomija i poslovanje

Godina: III
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Odnosi sa javnošću Ponedeljak 16:00 časova Sala 4
Finansijska tržišta i institucije Utorak 15:00 časova Sala 3
Tržišno poslovanje Srijeda 17:00 časova Sala 4
Poslovna etika Petak 17:00 časova Sala 4
Web dizajn Subota 09:00 časova Sala 4
Studijski program: Poslovna informatika Godina: III
Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Odnosi sa javnošću Ponedeljak 15:00 časova Sala 4
Baze podataka 2 Utorak 15:30 časova Računarski centar
Poslovna etika Petak 15:00 časova Sala 4
Web dizajn Subota 16:00 časova Sala 4
 

Studijski program: Političke nauke, Pravo, Ekonomija i poslovanje

Godina: IV

Naziv predmeta Predavanja i vježbe Posebne napomene
Poslovna i finansijska analiza Utorak 16:00 časova Sala 2
Sistemi obezbjeđenja i zaštite lica i imovine Srijeda 18:00 časova Sala 5
Lokalna i regionalna samouprava Petak 16:00 časova Sala 3
Kvantitativne i kvalitativne metode analize podataka Subota 09:00 časova Sala 3