STUDENTSKA PRAKSA
Visoka skola ima sklopljene ugovore sa preduzećima u kojima se obavlja praksa

Visoka skola ima sklopljene ugovore sa preduzećima u kojima se obavlja praksa ili studenti direktno, na preporuku skole, sklapaju ugovore o obavljanju prakse sa izabranim organizacijama. Nakon završene prakse, studenti pišu obiman Izvještaj o praksi, koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su preuzimani svakog dana provedenog na praksi.