TROGODIŠNJE STUDIJE
Studijski program trogodišnjeg školovanja
visoka škola

Visoka Škola za Uslužni Biznis veoma uspješno je počela sa radom školske 2007/08. godine, na osnovu Dozvole za rad broj 07.2-9629/07 od 28. decembra 2007. godine, izdate od Ministarstva prosvete i kulture RS, u trogodišnjem školovanju (180 ECTS), za izvođenje sledećih studijskih programa:

Preduzetništvo i finansije

Poslovna informatika

Sport i bezbjednost

Turizam i ugostiteljstvo

Na osnovu člana 82. stav 2 zakona o republičkoj upravi i rješenja broj 07.010/034-4106-2/08 od 1. decembra 2008. godine, Ministartsvo prosvete i kulture izdaje dozvolu za izvođenje studijskih programa Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac, u trogodišnjem školovanju (180 ECTS), i to:

Preduzetništvo i finansije

Javna uprava i bezbjednost

Poslovna informatika

Sport

Turizam

Stručni naziv koji se stiče završavanjem prvog ciklusa dodiplomskih studija (the Degree of Bachelor) u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) je:

Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije

Diplomirani menadžer poslovnih finansija

Diplomirani menadžer javne uprave

Diplomirani menadžer bezbjednosti

Diplomirani menadžer poslovne informatike

Diplomirani menadžer u sportu

Diplomirani menadžer u turizmu