U skladu s Naredbom ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske broj 19.02/616-7/20, a u cilju suzbijanja pojave i širenja Korona virusa, obavještavamo sve zaposlene i studente na Visokoj školi za uslužni biznis Sokolac da se obustavlja nastavni proces i zabranjuju svi vidovi javnog okupljanja u periodu od 11. do 30. marta 2020. godine.

Mole se svi studenti da ne dolaze na Školu u pomenutom periodu, nego da sva pitanja za službe škole obavljaju telefonskim putem ili putem email-a, te da komunikaciju sa predmetnim nastavnicima i asistentima realizuju putem email-a.