On-line nastava-predavanja iz Krivičnog prava biće održana u srijedu 22.04.2020. godine u 16 časova. Studenti koji slušaju taj predmet treba da se jave profesoru Joku Dragojloviću na e mail joko@vub.edu.ba najkasnije do 21.04.2020. godine kako bi Vam profesor poslao pozivnicu za predavanje.

Ostanite kod kuće, mi ćemo vam omogućiti praćenje nastave.