Broj: 131/20
Datum: 21.05.2020. godine

Na 159. sjednici Senata Visoke škole za uslužni biznis (VUB) Istočno Sarajevo – Sokolac koja je održana dana 21.05.2020. godine, u okviru tačke 2. koja se odnosi na ispitne rokove, donijeta je sledeća

ODLUKA
o održavanju aprilskog ispitnog roka

Aprilski ispitni rok na Visokoj školi za uslužni biznis za akademsku 2019/2020. godinu održaće se u periodu od 01.06.2020. godine do 15.06.2020. godine, jedan termin.

Obrazloženje

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo donijelo je Upustvo o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja, te Naredbu o ispitnim rokovima u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja, kojima je propisana obaveza visokoškolskih ustanova da organizuju pet ispitnih rokova: aprilski, junsko-julski, avgustovski, septembarski i oktobarski, za akademsku 2019/2020. godinu, u peridu od 1. juna 2020. do 30. oktobra 2020. godine. Ovi ispitni rokovi će se održati u osam termina: aprilski – jedan termin, junsko-julski – dva termina, avgustovski – jedan termin, septembarski – dva termina i oktobarski – dva termina.

Predsjednik Senata VUB-a
Prof. dr Aco Bobić