Kolokvijum iz Kriminalistike je 01.06.2020. godine u 18 časova.