Kolokvijum iz Poslovnih komunikacija je 20. marta u 09 časova.