Obavještavaju se studenti Visoke škole za uslužni biznis da će se Aprilski ispitni rok odvijati u periodu od 01.04.2021. godine do 15.04.2021. godine. Studenti mogu prijaviti ispit i elektronskim putem.

U Aprilskom ispitnom roku se mogu prijaviti isključivo predmeti koji su slušani u zimskom semestru akademske 2020/21. godine.

Podsjećamo studente, da bi mogli da prijave ispite za Aprilski ispitni rok, potrebno je da izmire svoje obaveze prema Školi u skladu sa potpisanim ugovorom.

Studenti mogu pristupiti ispitu primjenjujući zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (posjedovanje maski, rukavica, poštujući termine ispita i sl.).