Kolokvijum iz Kriminalistike je 12. maja u 16 časova.