Drugi kolokvijum iz Kriminalistike je 26. maja u 16 časova.