Obavještavamo Vas da zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, Visoka škola za uslužni biznis neće raditi do 16. avgusta 2021. godine.