Kokokvijum iz Principa ekonomije je 11. novembra u 16 časova.