Rezultati kolokvijuma broj 1 iz predmeta ,,Kriminalistika“ održanog 13.aprila 2022.godine:

1. Merima F. – 78 (8)
2. Miloš B. – 67 (7)
3. Ermin D. – 57 (6)
4. Almedina Dž. – 56 (6)
5. Miroslav E. – 52 (6)
6. Marijana J. – 51 (6)
7. Tomo K. – 51 (6)
8. Ana Marija P. – 40 (5)
9. Ivan Š. – 39 (5)
10. Nikola D. – 38 (5)
11. Marko Đ. – 29 (5)
12. Mladenka Č. – 26 (5)
13. Nemanja B. – 18 (5)

Doc. dr Dražan Erkić