Poštovani studenti, zaposleni i prijatelji škole,

Budući da je Visoka škola za uslužni biznis Sokolac, dugoročnom strategijom razvoja, definisala uključivane škole u međunarodne tokove, a posebno u program ERASMUS PLUS, kao rezultat napora Kancelarije za Međunarodnu saradnju i Rukovodstva škole, VUB SOKOLAC će u periodu od 24. do 28. avgusta, kao partner na ERASMUS PLUS PROJEKTU KA152-YOU, ugostiti predstavnike partnerskih organizacija iz Belgije, Turske, Italije i Rumunije. Na sastanku će se razmatrati tekuća pitanja vezana za realizaciju projekta i usaglasiti aktivnosti i dinamika realizacije druge faze projekta.

Naziv projekta je: No to Discriimination/RESPECT – „Ne Diskriminaciji/Poštovanje“. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.

Koordinator projekta je: Scream for Change, Ledeberg, Belgium.

Cilj projekta je smanjenje diskriminacije među populacijom uzrasta 18 do 30 godina. Projekat podrazumijeva aktivnosti kojima će se uticati u pravcu smanjenja predrasuda i diskriminacije prema izbjeglicama, pripadnicima ranjivih grupa i migrantima, od strane mladih uzrasta 18 do 30 godina. U aktivnostima će učestvovati predstavnici studenata, omladine i omladinskih lidera iz Belgije, Turske, Italije, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Oni će, u drugoj fazi projekta aktivno učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti, a domaćin će ponovo biti VUB SOKOLAC.

Projekat će se realizovati u formi radionica, prezentacija i edukacija od strane stručnih lica koja se profesionalno bave pitanjima borbe protiv diskriminacije u svijetu, uključujući i profesore VUB Sokolac.

U Sokocu, 22.08.2022. godine.
Iz Kancelarije za Međunarodnu saradnju