Polaganje prijemnog ispita na Visokoj školi za uslužni biznis obaviće se 03.07.2023. godine sa početkom u 11,00 časova.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 06.07.2023. godine.

Upis primljenih kandidata počinje 10.07.2023. godine, a završava se 15.07.2023. godine.