Kolokvijum iz Teorija konflikata je 23. decembra u 10 časova.