Rezultati kolokvijuma 2 iz predmeta „GEOPOLITIKA“ održanog dana 13.12.2023. godine.

1. Grgić S. 33
2. Faković M. 26
3. Cerovina A. 26
4. Štolba I. 26
5. Hadžović A. 26
6. Drakovac E. 17

dr Dražan Erkić