Obavještavaju se studenti Visoke škole za uslužni biznis da će anketa o studentskom vrednovanju kvaliteta studija za zimski semestar akademske 2023/24. godine biti sprovedena u periodu od 10.01. do 25.01.2024. godine.

Anketa je anonimna, sprovodi se u elektronskoj formi i mogu joj pristupiti svi studenti koji prvi put upisuju određenu godinu studija.