Akreditacija

PREUZMI Uvjerenje o akreditaciji

PREUZMI Rješenje o akreditaciji

PREUZMI Rješenje o upisu u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH