Diplome i akademska zvanja

Studenti upisani na studijske programe, a prema Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni Glasnik Republike Srpske”, broj 73/10 od 08.07.2010. godine), dobijaju diplomu o završenoj visokoj školskoj spremi akademskih studija.

Studenti upisani po studijskim programima nakon završenih studija, u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske, dobijaju diplomu visoke školske spreme.

Diplomiranjem se stiče 240 ili 180 ECTS poena u zavisnosti od studijskog programa. Stiču se sva prava u skladu sa zakonima Republike Srpske i mogućnost da se nastave poslediplomske master, a zatim doktorske studije na svim akreditovanim akademskim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.