Dokumenti

ZAKONI

PREUZMI Zakon o Visokom obrazovanju Republike Srpske

DOZVOLE

PREUZMI Dozvola za rad

PREUZMI Dozvola za izvođenje studijskih programa u trogodišnjem trajanju

PREUZMI Dozvola za izvođenje studijskih programa u četvorogodišnjem trajanju

STRATEGIJE

PREUZMI Strategija i politika komunikacije odnosa sa javnošću

PREUZMI Strategija i politika komunikacije odnosa sa javnošću – dopuna

PREUZMI Strategija osiguranja kvaliteta

PREUZMI Strategija međunarodne saradnje za period od 2016-2021.godine

ELABORATI

PREUZMI Elaborat o studijskom programu Ekonomija i poslovanje

PREUZMI Elaborat studijskog programa Političke nauke

IZVJEŠTAJI

PREUZMI Izvještaj o akreditaciji

RJEŠENJA

PREUZMI Rješenje o priznavanju diploma u inostranstvu /primjer/

PREUZMI Rješenje o priznavanju diploma u zemljama u okruženju /primjer/

PREUZMI Rješenje za četvorogodišnje školovanje, ekonomija

PREUZMI Rješenje za četvorogodišnje školovanje, političke nauke

PREUZMI Rješenje za četvorogodišnje školovanje, pravo

KODEKSI

PREUZMI Kodeks nastavničke etike

PRIRUČNICI

PREUZMI Priručnik za osiguranje kvaliteta

STANDARDI

PREUZMI Standardi i postupci za osiguranje kvaliteta

PREUZMI Standardi za izradu, ocjenjivanje i odobravanje udžbenika