Osnovni podaci

Pravnik naziv (srpski jezik):
Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac /VUB/

Pravnik naziv (engleski jezik):
The College for Business and Management Studies Istočno Sarajevo – Sokolac /VUB/


Država: Bosna i Hercegovina
Grad: Istočno Sarajevo 71123
Opština: Opština Sokolac 71350
Adresa: Cara Lazara bb
Web-site: www.vub.edu.ba
E-mail: info@vub.edu.ba
Telefon: + 387 (0) 57 401 401

Osnovni podaci:

ACRONYM:
Organisation ID: E10282813
Registration number: 11025013
VAT number: 4402690290001
PIC: 888860956

Zakonski zastupnik: Ognjen Bakmaz, direktor

Erasmus kancelarija:

Erasmus kontakt osoba: Prof. dr Marko Milošević
Erasmus E-mail: marko@vub.edu.ba