Komisija za međunarodnu saradnju

Na 60. sjednici Senata imenovana je Komisija za međunarodnu saradnju.

U Komisiju za međunarodnu saradnju imenuje se:

1. Prof. dr Marko Milošević, predsjenik
2. Prof. dr Ivana Milovanović, član
3. Mr Ivana Đurić Mojsilović, član