Najvažniji ugovori

U cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta studija na VUB-u, razmjene znanja i iskustava, omogućavanja našim studentima i diplomcima mobilnost tokom studija i kasnije i stvaranja jednog modernog regionalnog obrazovnog centra VUB ostvaruje saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama kako iz Republike Srpske, BiH, Srbije, tako i iz Hrvatske. Dalje unapređenje međunarodne saradnje je jedan od strateških ciljeva VUB-a.

Visoka škola za uslužni biznis (VUB) sarađuje sa:

 • Erasmus+ Inter-institutional agreement 2014-2023
 • Univerzitet Haen, Španija
 • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Republika Hrvatska
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor
 • Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
 • Agreement of research cooperation beetween – Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia; Institute of Computional Mathematics, School of Mathematics and Statistics, Lanzhou University, Lanzhou; Computer Centar, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia and College of service business, Istočno Sarajevo-Sokolac, Republika Srpska, BiH
 • Univerzitet „Acsenda School of Management“, Vankuver (Kanada)
 • Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment „FIMEK“, Novi Sad
 • Privredna akademija, Novi Sad
 • Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci
 • Fakultet za menadžment (FAM), Sremski Karlovci
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 • Univerzitet EDUKONS, Sremska Kamenica
 • Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
 • Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak
 • Alfa BK Univerzitet, Beograd
 • Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Nezavisni univerzitet Banja Luka
 • Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Beograd
 • Fakultet za menadžment, Herceg Novi
 • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES – IAU
 • Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija – BAPUSS
 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad
 • EBSCO Information Services
 • Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • Udruženje pravnika „Nomokanon“ Trebinje