O nama

Visoka škola za uslužni biznis osnovana je 2007. godine, u Sokocu – Istočno Sarajevo, sa željom da postane regionalni centar modernog obrazovanja, sa ciljem da obrazuje kompetentne i sposobne lidere, da grade uspiješne karijere i doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja. VUB je akreditovana visokoškolska ustanova i njeni programi i zvanja su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

VUB sa velikom pažnjom prati savremena naučna dostignuća i ta znanja prenosi na studente kroz savremene nastavne planove i programe. Od posebnog značaja su moderni i funkcionalni tehničko – tehnološki uslovi sa tendencijom brzog izjednačavanja sa najnaprednijim svjetskim ustanovama iz ove oblasti. Jer naš cilj je da mladima obezbjedimo kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez potrebe odlaska u susjedne zemlje ili dalje. Želimo da kod nas steknete neophodna teorijska znanja i ovladate praktičnim vještinama i da u svom budućem radu obavljate sa zadovoljstvom posao koji volite, te da ih u najboljoj mogućoj mjeri upotrebite za boljitak profesije i društva u cjelini.

Učite iz knjiga, ali i iz života. Pred vama su godine rada i dokazivanja. Želimo da uspjeh i samo uspjeh postane vaša navika.