O studijama

Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Republike Srpske izdalo je dozvolu za izvođenje studijskih programa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i to:

  • Preduzetništvo i finansije,
  • Javna uprava i bezbjednost
  • Poslovna informatika

Kao i za izvođenje studijskih programa u četverogodišnjem trajanju (240 ECTS) i to:

  • Političke nauke,
  • Ekonomija i poslovanje
  • Pravo

U svakom studijskom programu definisan je potreban broj obaveznih predmeta, a student može samostalno odabrati izborne predmete i time kreirati svoj sopstveni studij.

Osnovne studije prvog ciklusa – 180 ECTS traju šest semestara, i organizuju se u dva semestra zimski od 1.10. do 20.2. i ljetni od 1.3. do 31.7. Student koji ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom stiče pravo na stučni akademski naziv prvog ciklusa diplomskih studija (180 ECTC) – diplomirani menadžer poslovnih finansija, diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije, diplomirani menadžer javne uprave, diplomirani menadžer bezbjednosti i diplomirani menadžer poslovne informatike.

Osnovne studije prvog ciklusa – 240 ECTS traju osam semestara i  organizuju se u dva semestra zimski od 1.10. do 20.2. i ljetni od 1.3. do 31.7. Student koji ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom stiče pravo na stučni akademski naziv prvog ciklusa diplomskih studija (240 ECTS) – diplomirani politikolog, diplomirani ekonomista i dipolmirani pravnik.