Pravilnici

PREUZMI Pravinlik o sistemu osiguranja kvaliteta

PREUZMI Pravinlik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika VUB-a

PREUZMI Pravinlik o disciplinskoj odgovornosti studenata

PREUZMI Pravinlik o prijemnom ispitu

PREUZMI Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prijemnom ispitu

PREUZMI Pravinlik o radu biblioteke

PREUZMI Pravinlik o radu Alumni organizacije

PREUZMI Pravinlik o samovrjednovanju

PREUZMI Pravinlik o studiranju

PREUZMI Pravinlik o završnom radu

PREUZMI Pravinlik o izmjenama Pravilnika o završnom radu

PREUZMI Pravinlik o samovrjednovanju i ocjeni kvaliteta

PREUZMI Pravinlik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PREUZMI Pravinlik o sprovođenju studentske ankete

PREUZMI Pravinlik o donošenju, izmjenii evaluaciji studijskih programa

PREUZMI Pravinlik o studentskoj praksi na prvom ciklusu akademskog studija VUB-a

PREUZMI Pravinlik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava