Prezentacije

I godina

KRIVIČNO PRAVO

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

RAČUNOVODSTVO

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

POSLOVNO PRAVO

PREUZMI Predavanje 1

ENGLESKI JEZIK 2

PREUZMI Predavanje 1

TEORIJE DRŽAVE I PRAVA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PREUZMI Predavanje 5

PREUZMI Predavanje 6

PREUZMI Predavanje 7

PREUZMI Predavanje 8

PREUZMI Predavanje 9

PREUZMI Predavanje 10

PREUZMI Predavanje 11

PREUZMI Predavanje 12

PREUZMI Predavanje 13

BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

PREUZMI Predavanje 1

POSLOVNA STATISTIKA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

BAZE PODATAKA 1

PREUZMI Predavanje 1

STUDIJE MIRA

PREUZMI Predavanje 1

OSNOVI GRAĐANSKOG PRAVA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Ispitna pitanja

II godina

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

POSLOVNA ETIKA

PREUZMI Predavanje 1

ENGLESKI JEZIK 2

PREUZMI Predavanje 1

PERSONALNI MENADŽMENT

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PREUZMI Predavanje 5

FINANSIJSKO POSLOVANJE

PREUZMI Predavanje 1

PRIVATNA BEZBJEDNOST

PREUZMI Predavanje 1

REVIZIJA

PREUZMI Predavanje 1

KRIMINALISTIKA

PREUZMI Predavanje 1

POSLOVNA ETIKA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PROGRAMSKI JEZICI

PREUZMI Predavanje 1

OBJEKTNO ORJENTISANO PROGRAMIRANJE

PREUZMI Predavanje 1

BAZE PODATAKA 1

PREUZMI Predavanje 1

BAZE PODATAKA 2

PREUZMI Predavanje 1

III godina

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

PREUZMI Predavanje 1

TEORIJE KONFLIKATA

PREUZMI Predavanje 1

TRŽIŠNO POSLOVANJE

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PREUZMI Predavanje 5

PREUZMI Predavanje 6

PREUZMI Predavanje 7

POSLOVNA ETIKA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PSIHOLOGIJA

PREUZMI Predavanje 1

SAVREMENI SISTEMI BEZBJEDNOSTI

PREUZMI Predavanje 1

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

PREUZMI Predavanje 1

WEB DIZAJN

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

DIPLOMATSKI PROTOKOL

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

EKOLOŠKA BEZBJEDNOST

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PREUZMI Predavanje 5

PREUZMI Predavanje 6

PREUZMI Predavanje 7

PREUZMI Predavanje 8

PREUZMI Predavanje 9

PREUZMI Predavanje 10

PREUZMI Predavanje 11

PREUZMI Predavanje 12

PREUZMI Predavanje 13

ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PERSONALNI MENADŽMENT

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

PREUZMI Predavanje 3

PREUZMI Predavanje 4

PREUZMI Predavanje 5

POSLOVNA ETIKA

PREUZMI Predavanje 1

BANKARSTVO

PREUZMI Predavanje 1

UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA

PREUZMI Predavanje 1

UPRAVLJANJE KVALITETOM

PREUZMI Predavanje 1

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

PREUZMI Predavanje 1

BAZE PODATAKA 2

PREUZMI Predavanje 1

IV godina

POSLOVNA I FINANSIJSKA ANALIZA

PREUZMI Predavanje 1

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

PREUZMI Predavanje 1

SISTEMI OBEZBJEĐENJA I ZAŠTITE LICA I IMOVINE

PREUZMI Predavanje 1

UPRAVLJANJE OBRAZOVANJEM U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

PREUZMI Predavanje 1

KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE METODE ANALIZE PODATAKA

PREUZMI Predavanje 1

LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

PREUZMI Predavanje 1

PREUZMI Predavanje 2

GEOPOLITIKA

PREUZMI Predavanje 1