Aleksandra Pušara
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

aleksandra@vub.edu.ba

E-mail

-

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

NAUČNI RADOVI

BIOGRAFIJA