Dragan Đuranović
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

gandra.dj@hotmail.com

E-mail

19.09.1966.godine, Doboj (BiH)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Doktor ekonomskih nauka – Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo
  • Magistar ekonomskih nauka – Ekonomski fakultet, Banja Luka
  • Diplomirani ekonomista – Ekonomski fakultet, Subotica

NAUČNI RADOVI

  • D. Đuranović; Nezdravi odnosi države i državnih preduzeća „Uspješan menadžer,“ časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka
  • J. Todorović i D. Đuranović; Konkurentska prednost preduzeda kroz vrednovanje neopipljive aktive, IX kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica

BIOGRAFIJA

Uskoro…