Dragan Vukasović
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

vukasovicdragan@gmail.com

E-mail

15.02.1969.godine, Đakovica (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Doktor ekonomskih nauka – Ekonomski fakultet, Subotica
  • Magistar ekonomskih nauka – Ekonomski fakultet, Subotica
  • Diplomirani ekonomista – Ekonomski fakultet, Subotica

NAUČNI RADOVI

  • Vukasović, D., Upravljanje internim cenama i njihov uticaj na performanse poslovnih jedinica – naučni skup SM 2009, Palid
  • Vukasović, D., Održivi razvoj i tehnološka politika u industriji obude – Anali 2008. Ekonomski fakultet, Subotica
  • Vukasović, D., Džeko, Š., Fleksibilni budžet sportskih takmičenja, V kongres crnogorske sportske akademije, Tivat, 2009

BIOGRAFIJA

Uskoro…