Nenad Marković
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

nenad@vub.edu.ba

E-mail

28.06.1966.godine, Beorad (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Doktor nauka za naučnu oblast menadžment – Fakultet za menadžment Novi Sad
  • Magistar nauka u menadžmentu – Fakultet za preduzetni menadžment Novi Sad
  • Diplomirani mašinski inženjer – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

NAUČNI RADOVI

  • Marković N. (2009) „Uticaj novih tehnologija prenosa podataka na razvoj reverzibilne logistike“ 11.Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću
  • Marković N. (2010) „Znanjem logistike do boljeg korišćenja resursa preduzeća“ Zbornik radova, Na putu ka dobu znanja, Sremski Karlovci

BIOGRAFIJA

Uskoro…