Sanja Lončar
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

sanja@vub.edu.ba

E-mail

16.02.1976.godine, Novi Sad (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Doktor nauka – matematičke nauke, 2017, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku.
  • Magistar matematičkih nauka, 2010, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku.

NAUČNI RADOVI

  • Krejić, N., Lončar, S., A Noonmonotone Line Search for Stochastic Optimization Problems, Filomat, Vol. 32, No. 19,Str. 6799-6807, ISBN 0354-5180, Department of Mathematics FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS UNIVERSITY OF NIS;

BIOGRAFIJA

Uskoro…