Stevan Stankovski
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

stevan@uns.ac.rs

E-mail

24.10.1962.godine, Novi Sad (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Doktor tehničkih nauka, oblast elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Beograd
  • Magistar – računarska tehnika i informatika, Elektrotehnički fakultet, Beograd
  • Diplomirani inženjer elektrotehnike, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

NAUČNI RADOVI

  • U 2018-2019. godine je objavio 6 radova na Journal Citation Reports.

BIOGRAFIJA

Uskoro…