Strateški ciljevi

Cilj VUB-a je da obrazuje kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja poslovnih sistema.

Djelatnost Škole moguće je podijeliti na tri osnovne grupe: nastavni proces, stručni i primijenjeni naučni rad, te učestvovanje u razvoju zajednice, pri čemu svaka od navedenih grupa djelatnosti obuhvata niz specifičnih aktivnosti. S obzirom da navedena podjela djelatnosti Škole prati organizaciju radnih mjesta u Školi, ovakva će podjela omogućiti efikasnije praćenje, analizu i vrednovanje rezultata. Uz ove tri navedene grupe djelatnosti u okviru Strategije definisan je i razvoj sistema osiguranja kvaliteta, u čijem je cilju definisan razvoj ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa Škole, što pruža mogućnost preglednog i transparentnog pristupa praćenju ostvarivanja postavljenih ciljeva. Svi navedeni elementi predstavljaju osnovne komponente Strategije razvoja Škole.

S ciljem praćenja rezultata u svakoj su pojedinoj komponenti Strategije razvoja Škole definisani strateški ciljevi i prioriteti kao i hologrami izvršenja pojedinih aktivnosti vezanih za izvršavanje definisanih mjera u svakoj pojedinoj komponenti Strategije, dok su u završnom dijelu dokumenta definisana tijela i osobe odgovorne za njihovo provođenje.

Osim odgovornih osoba koje su po svojim dužnostima i funkcijama nadležne za provedbu pojedinih aktivnosti na ostvarenju predviđenih mjera, u realizaciju Strategije razvoja biti će uključeni svi zaposleni u Školi uz povjeravanje pojedinih odgovornosti, čime će se podstaknuti timski rad i iskazivanje povjerenja za postizanje zajedničkog uspjeha. Pri sprovođenju Strategije razvoja poseban naglasak biće stavljen na osiguranje dostupnosti svih relevantnih informacija kroz formiranje odgovarajućih informacionih sistema te na posredno i neposredno uključivanje zaposlenih u Školi u izradu pojedinih dokumenata i akcijskih planova, a posebno u poslove koji su vezani za revidiranje postojećih i pokretanje novih studijskih programa.

Značajnim se smatra napomenuti da je Strategija razvoja Škole dokument koji nastaje u vrijeme glasnih najava recesije u svjetskoj i državnoj ekonomiji, usled čega se u kreiranju Strategije razvoja nastojalo realno i konkretno pristupiti problemima koji prate razvoj Škole kao visokoškolske ustanove koja se nalazi na samim počecima razvoja. Polazeći od vizije i misije razvoja, definisani su strateški putevi razvoja Škole s razrađenim indikatorima kao pokazateljima uspješnosti njihove realizacije, a predviđeni procesi trebaju biti implementirani do kraja 2021. godine.