Studentska praksa

Visoka skola ima sklopljene ugovore sa preduzećima u kojima se obavlja praksa ili studenti direktno, na preporuku skole, sklapaju ugovore o obavljanju prakse sa izabranim organizacijama. Nakon završene prakse, studenti pišu obiman Izvještaj o praksi, koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su preuzimani svakog dana provedenog na praksi.

PREUZMI Pravinlik o studentskoj praksi na prvom ciklusu akademskog studija VUB-a

PREUZMI Ugovor o praksi

PREUZMI Dnevnik studentske prakse

PREUZMI Uputstvo za pisanje izvještaja o obavljenoj praksi

PREUZMI Potvrda o obavljenoj praksi

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac /VUB/ sklopila je Ugovore o obavljanju studentske prakse sa sledećim institucijama:

1. Opština Sokolac
2. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
3. Javna Ustanova za kulturu “Pero Kosorić” Sokolac
4. J.P. Vodovod I kanalizacija A.D. Pale
5. “Elektro – Bileća” Bileća
6. Autoherc d.o.o Grude, podružnica Sokolac
7. Nevladino udruženje “VARDAR-MKD” Podgorica
8. Uprava policije Crne Gore – SP Plužine
9. Advokat Jovana Ostojić, Podgorica
10. Notar Marić Tamara, Herceg Novi
11. Respect Security d.o.o. Podgorica
12. “ELNET” d.o.o. Bijelo Polje
13. BEKOM CO, Podgorica
14. VELIMIROVIĆ OFFICE d.o.o Podgorica
15. Advokat Filip Kažić, Podgorica
16. Uprava policije PS za bezbjednost saobraćaja, Podgorica
17. Advokatska kancelarija Bulatović, Podgorica
18. Protect Security Agency, Bijelo Polje
19. “Mtel” d.o.o. Podgorica
20. Uprava policije Centar bezbjednosti, Bijelo Polje
21. “IMPERIJAL” d.o.o. Bijelo Polje
22. “MONDEOŠPED” d.o.o. Bar