Studentska praksa

Visoka skola ima sklopljene ugovore sa preduzećima u kojima se obavlja praksa ili studenti direktno, na preporuku skole, sklapaju ugovore o obavljanju prakse sa izabranim organizacijama. Nakon završene prakse, studenti pišu obiman Izvještaj o praksi, koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su preuzimani svakog dana provedenog na praksi.

PREUZMI Pravinlik o studentskoj praksi na prvom ciklusu akademskog studija VUB-a

PREUZMI Ugovor o praksi

PREUZMI Dnevnik studentske prakse

PREUZMI Uputstvo za pisanje izvještaja o obavljenoj praksi

PREUZMI Potvrda o obavljenoj praksi

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac /VUB/ sklopila je Ugovore o obavljanju studentske prakse sa sledećim institucijama:

1. Opština Sokolac
2. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
3. Javna Ustanova za kulturu “Pero Kosorić” Sokolac
4. J.P. Vodovod I kanalizacija A.D. Pale
5. “Elektro – Bileća” Bileća
6. Autoherc d.o.o Grude, podružnica Sokolac
7. Nevladino udruženje “VARDAR-MKD” Podgorica
8. Uprava policije Crne Gore – SP Plužine
9. Advokat Jovana Ostojić, Podgorica
10. Intea BH d.o.o. Sarajevo
11. Notar Marić Tamara, Herceg Novi
12. Respect Security d.o.o. Podgorica
13. “ELNET” d.o.o. Bijelo Polje
14. BEKOM CO, Podgorica
15. VELIMIROVIĆ OFFICE d.o.o Podgorica
16. Advokat Filip Kažić, Podgorica
17. Uprava policije PS za bezbjednost saobraćaja, Podgorica
18. Advokatska kancelarija Bulatović, Podgorica
19. Protect Security Agency, Bijelo Polje
20. “Mtel” d.o.o. Podgorica
21. Uprava policije Centar bezbjednosti, Bijelo Polje
22. “IMPERIJAL” d.o.o. Bijelo Polje
23. “MONDEOŠPED” d.o.o. Bar