Studentska praksa

Visoka skola ima sklopljene ugovore sa preduzećima u kojima se obavlja praksa ili studenti direktno, na preporuku skole, sklapaju ugovore o obavljanju prakse sa izabranim organizacijama. Nakon završene prakse, studenti pišu obiman Izvještaj o praksi, koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su preuzimani svakog dana provedenog na praksi.

PREUZMI Pravinlik o studentskoj praksi na prvom ciklusu akademskog studija VUB-a

PREUZMI Ugovor o praksi

PREUZMI Dnevnik studentske prakse

PREUZMI Uputstvo za pisanje izvještaja o obavljenoj praksi

PREUZMI Potvrda o obavljenoj praksi

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac /VUB/ sklopila je Ugovore o obavljanju studentske prakse sa sledećim institucijama:

1. Opština Sokolac
2. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
3. Javna Ustanova za kulturu “Pero Kosorić” Sokolac
4. J.P. Vodovod I kanalizacija A.D. Pale
5. “Elektro – Bileća” Bileća
6. Autoherc d.o.o Grude, podružnica Sokolac
7. Nevladino udruženje “VARDAR-MKD” Podgorica
8. Uprava policije Crne Gore – SP Plužine
9. Advokat Jovana Ostojić, Podgorica
10. Intea BH d.o.o. Sarajevo
11. Notar Marić Tamara, Herceg Novi
12. Respect Security d.o.o. Podgorica
13. “ELNET” d.o.o. Bijelo Polje
14. BEKOM CO, Podgorica
15. VELIMIROVIĆ OFFICE d.o.o Podgorica
16. Advokat Filip Kažić, Podgorica
17. Uprava policije PS za bezbjednost saobraćaja, Podgorica
18. Advokatska kancelarija Bulatović, Podgorica
19. Protect Security Agency, Bijelo Polje
20. “Mtel” d.o.o. Podgorica
21. Uprava policije Centar bezbjednosti, Bijelo Polje
22. “IMPERIJAL” d.o.o. Bijelo Polje
23. “MONDEOŠPED” d.o.o. Bar
24. „DON STARS“, Podgorica
25. ZTUR „MIKROBYTE“,Rogatica
26. „VECTOR SYSTEM SECURITY“ D.O.O. Nikšić
27. Advokat Ranko Radonjić, Podgorica
28. Advokat Hodžić Arben, Ulcinj
29. D.O.O. „RAMS EXPLORER“, Bijelo Polje
30. Advokat Aleksandar Čizmović, Nikšić
31. D.O.O. „TITAN SECURITY“, Podgorica
32. DOO „AresMont“, Plav
33. NIKŠIĆ GUARD SECURITY D.O.O., Budva
34. Advokat Novović Aleksandar, Bijelo Polje
35. D.O.O. „PELENGIĆ TRADE“, Bijelo Polje
36. D.O.O. „Velmi-Yuvel“, Bijelo Polje
37. D.O.O. „BB SECURITY“, Budva
38. D.O.O. „ČELEBIĆ PETROL TRADE“, Podgorica
39. „PROFESSIONALS PRIVATE SECURITY“, Podgorica
40. D.O.O. „NINAK“, Podgorica
41. Javno komunalno preduzeće Sokolac
42. Štamparija Sokolac
43. Advokat Željko B. Đukanović, Podgorica
44. TRUCK – MTM DOO Novi Sad
45. Usluge prevoza SILVER TRANS Novi Sad
46. Adversarium d.o.o. Zagreb
47. JP „Info Centar“ Sokolac
48. Advokat Marko Milošević, Podgorica
49. Sportsko rekreacioni centar „Slavija“, Istočno Novo Sarajevo
50. „BOBETO“ d.o.o. Sokolac
51. „MIS TRADE“ Doboj
52. „SBS-PROMET“, d.o.o. Sokolac
53. Fudbalski savez Republike Srpske – područja sarajevsko romanijskog
54. „CASTELIANA CO“ d.o.o. Tuzi
55. „GRAFIČAR“ d.o.o. Vrbas
56. „DIK“ d.o.o. Rožaje
57. „BAUMIT“ d.o.o. Sarajevo
58. UNIS – Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara – Istočno Sarajevo
59. JU Sportsko rekreacioni centar „Slavija“ Istočno Novo Sarajevo