Проф. др Маријана Каповић Соломун, деканица Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, одржала је 16.04.2021. године, у просторијама Факултета, састанак са Сретком Станковићем, директором Шумског газдинства „Оштрељ“ Дринић, које послује у оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“.

На састанку је разговарано о будућим моделима сарадње, превасходно у области развоја ловног туризма и јачања ловне привреде, те је договорена научна и стручна подршка Факултета у редовним активностима Шумског газдинства „Оштрељ“ Дринић, кроз провођење едукација потребних за јачање постојећих кадровских капацитета, посебно у области љековитог биља, осталих шумских производа и ловства.