Значај квалитетне сарадње Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, кроз одржавање гостујућих предавања на теме које се изучавају на студијским програмима Факултета, као и заједничка припрема и реализација пројектних активности, биле су тема састанка који је, 15.04.2021. године, одржало руководство Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци са Драганом Ковачевићем, начелником одјељења за природно наслеђе Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

На састанку је договорено организовање заједничких промотивних активности и креирање промотивног садржаја у циљу промјене перцепције о шумама и шумарству као дјелатности, те је договорена сарадња у вези са обезбјеђивањем квалификованих кадрова, неопходних за управљање заштићеним подручјима.